Föreningar på Natsek

Naturvetenskapliga sektionen har flera föreningar, de kan delas in i tre typer av föreningar; Sexmästerier, Studentgrupper och Hobbyföreningar

Föreningar

Förening

Verksamhet

Kontakt

Instagram

Festverksamhet, arrangerar sittningar, evenemang och pubar för studenter på naturvetarsektionen.

haddock.gu@gmail.com

festforeningenhaddock

Hattifnatteriet

Festverksamhet, arrangerar sittningar, evenemang och pubar för studenter på naturvetarsektionen.

hattifnatteriet@gmail.com

hattifnatteriet

Festverksamhet, arrangerar sittningar, evenemang och pubar för studenter på naturvetarsektionen.

matnatsex@gmail.com

matnatsex

Reko

Festverksamhet, arrangerar sittningar, evenemang och pubar för studenter på naturvetarsektionen.

reko.gbg@gmail.com

rekogbg

Utbildningsbevakning och studiesocial verksamhet för dig som studerar Fysik.

sgfysik@gota.gu.se

sg_fysik

Utbildningsbevakning och studiesocial verksamhet för dig som studerar Kemi och molekylärbiologi.

sgkrom@gota.gu.se

sgkrom_gu

Utbildningsbevakning och studiesocial verksamhet för dig som studerar kulturvård.

sgkulturvard@gota.gu.se

sgkulturvard

Utbildningsbevakning och studiesocial verksamhet för dig som studerar marina vetenskaper.

sgmarin@gota.gu.se

sgmarin_gu

SG Geovetenskap

Utbildningsbevakning och studiesocial verksamhet för dig som studerar geovetenskaper.

sg.geo@gota.gu.se

sggeo_gu

SG Biologi och Miljö

Utbildningsbevakning och studiesocial verksamhet för dig som studerar biologi eller miljövetenskap.

sgbiologi@gota.gu.se

sgbiologi_gu

Teser och Tärningar

Hobbyförening för dig som vill spela brädspel och/eller rollspel.

teser.tarningar@gmail.com

teser.tarningar

Vågen

Hobbyförening för dig som vill lära dig mer om friluftsliv och pröva olika aktiviteter.

vagen@gota.gu.se

vagen_gu

Last updated