Sektionsföreningar

En sektionsförening är en sammanslutning av medlemmar som studerar inom samma fakultet, institution, program, ämne eller motsvarande på en av Göta studentkårs sektioner (Göta studentkårs stadga 13:1)

Sektionsföreningar är de föreningar som endast vänder sig till en sektions medlemmar och svarar till sektionsstyrelsen vid den sektion de är aktiva vid. Föreningen kan också rikta sig till bara studenter på en viss institution, program eller ämne, och fokusera sin verksamhet på vad som helst. En sektionsförening kan alltså syssla med utbildningsbevakning och/eller bedriva studiesocial verksamhet.

Det skall tydligt framgå hos den sektion som sektionsföreningen tillhör om föreningen har rätt att utse studentrepresentanter. Sektionsföreningar som i huvudsak sysslar med utbildningsbevakning har rätt till verksamhetsbidrag.

Rättigheter

 • Rätt att boka lokaler som Göta studentkår kan boka hos universitetet

 • Förmedla föreningarnas event via Göta studentkårs kanaler

 • Få utbildning i föreningsfrågor så som styrelsearbete, valberedningsarbete, ekonomihantering, marknadsföring och kommunikation

 • Delta i utvecklingen av stora ämnesområden för Göta studentkår, så som Inspark, konserter och arbetsmarknadskontaktsutbyten

 • Få hjälp vid specifika frågor gällande just er förening gällande alla områden ovan

 • Äska pengar för aktiviteter

 • Söka verksamhetsbidrag

 • Använda Göta studentkårs logga

Skyldigheter

 • Årligen söka föreningsstatus för att visa att föreningen är aktiv

 • Att samtliga medlemmar även är medlemmar i Göta studentkår

 • Föreningen bedriver verksamhet som riktar sig mot Göta studentkårs medlemmar, studenter i Göteborg, samt att verksamheten är förenlig med kårens ändamål och värdegrund.

 • Föreningen skall aktivt verka för att dess potentiella medlemmar blir medlemmar i Göta studentkår.

 • Föreningen har en stadga.

Last updated