Ledamot i sektionsstyrelsen

Som ledamot i en sektionsstyrelse kan det verka som att det är många som har samma uppdrag som du. Men så är inte riktigt fallet. Dels så har alla våra sektioner (fem stycken) med olika förutsättningar och utmaningar, dels har du som ledamot kanske en särskild roll/ansvarsområde vilket gör din roll unik. Tillsammans med din sektionsstyrelse och sektionsordförande kommer ni troligen behöva prata om exakt vad din roll ska innebära under just ditt år. Men här kommer vi presentera lite kort vad en sektionsstyrelseledamot generellt bör ha koll på.

Götas struktur

Som sektionsstyrelseledamot kan det ibland vara svårt att förstå hur Göta studentkår fungerar som helhet, och det är nog ingen som helt och hållet har koll på precis alla delar. Men vi tycker det är bra att läsa den här artikeln och kanske även andra artiklar under samma huvudrubrik om du är nyfiken på att förstå mer.

Styrdokument

I en organisation som består av medlemmar så finns det alltid anledning att ha vissa överenskommelser om hur organisationen vill vara, ska bete sig mot varandra, och hur arbetet ska genomföras. Det formuleras ofta i det som kallas styrdokument. Nedan redogör vi för de dokument som vi tycker är viktigast för dig i din roll som ledamot i sektionsstyrelsen. Men det finns sedan ett antal dokument till som du exempelvis kan hitta på vår hemsida.

Stadgan

En av de saker som definierar en ideell förening är att medlemmarna har antagit stadgar. Stadgar kan beskrivas som föreningens regler. I stadgan regleras många olika delar och du kan läsa hela stadgan här. Men de kapitel som är viktigast att du känner till är:

  • Kap. 1 Allmänt

  • Kap. 2 Medlemskap

  • Kap. 6 Sektioner

  • Kap. 8 Kommittéer och utskott

  • Kap. 13 Sektionsföreningar

  • Kap. 14 Styrdokument

Kommer mer info här

Andra relevanta styrdokument

Mötesstruktur

Som ledamot i en styrelse så tillhör såklart styrelsemöten en del av nödvändigheterna. Hur ett möte ska gå till beror väldigt mycket av personerna som deltar. Men i en medlemsorganisation kan det också vara viktigt att medlemmarna vet hur vissa beslutande möten går till, samt när dem är och vad som beslutas. Därför finns vissa formalia kring just styrelsemöten angivna i våra styrdokument. Och vi har samlat lite övergripande information om möten och mötesteknik inom Göta studentkår här.

Processer som sektionsstyrelser är involverade i

Inspark

Sektionsstyrelsen är framförallt en viktig del i inledningen på Insparks-processen eftersom det är sektionsstyrelsen som utlyser och tillsätter insparkskoordinatorer. Sektionsstyrelsen ska sedan stötta sina insparkskoordinatorer och troligen vill ni som sektionsstyrelse kanske vara med och synas under insparken vid terminsstart, men där ni kanske troligen mest syns vid infobord och håller kårpresentationer.

Men som sektionsstyrelseledamot kan det vara viktiga att förstå hur projektet inspark fungerar så läs gärna mer här.

Status som förening

Eftersom Göta studentkår är en organisation som agerar studentkår för över 20 000 studenter är det svårt att samla allt potentiellt engagemang under en och samma organisation. Göta studentkår har därför valt att ha en struktur där föreningar som engagerar studenter vid de fakulteter som vi representerar kan söka status som kårförening. Läs mer om just föreningar och främst delarna som sektionsföreningar, eftersom du som ledamot i en sektionsstyrelse fattar beslut om vilka föreningar som ska få status på er sektion.

Ekonomihantering

Som ledamot i en sektionsstyrelse har du kanske inte så ofta någon direkt kontakt med Göta studentkårs ekonomihantering. Men som ledamot i sektionsstyrelsen beslutar du om vilken budget som styrelsen ska föreslå kårstyrelsen att besluta om på detaljnivå. Det kan därför ändå vara bra att känna till en del om Göta studentkårs ekonomihantering.

Läs gärna följande artiklar:

Visuell identitet och kommunikation

För sig som sitter i en sektionsstyrelse kan det vara bra att läsa artiklarna om:

Last updated