Links

Hur fungerar Göta studentkår?

Eftersom Göta studentkår arbetar mot och med Göteborgs universitet är det i många lägen bra att kunna jämföra hur Göta studentkårs organisation ser ut i förhållande till Göteborgs Universitet, därför har vi en liten film som man kan titta på. Men nedan beskriver vi också lite mer.

Medlemmarna är grunden

Göta studentkår är förutom att vara just en studentkår uppbyggd som en ideell förening. Det innebär att det är medlemmarna som är organisationen och äger rätt att ha inflytande över organisationen. Eftersom medlemskap i organisationen betalas för antingen en eller två terminer så skiftar medlemsantalet varje termin. Göta studentkår har ungefär 3500 - 5000 medlemmar varje termin.

Fullmäktige är det högst beslutande organet

Göta studentkår har ett fullmäktige som ska innehålla 21 ledamöter. Samtliga medlemmar har rätt att ställa upp i val till fullmäktigeledamot (det kallas vi för Kårvalet). Samtliga medlemmar har också rätt att rösta i Kårval.
Det är sedan fullmäktigeledamöterna som beslutar om Göta studentkårs verksamhet samt väljer majoriteten av alla förtroendevalda. Läs mer om Göta studentkårs Fullmäktige.

Kårstyrelsen sköter den dagliga verksamheten

Fullmäktige utser de personer som ska vara Göta studentkårs heltidare. Det är sedan heltidarna som utgör Kårstyrelsen. Kårstyrelsen ansvarar för att Göta studentkårs verksamhet genomförs, de ansvarar också för att organisationens infrastruktur (personal, lokaler, IT m.m.). Här går det att läsa mer om Kårstyrelsen och Heltidarna.

Sektionerna finns där studenterna är

Eftersom Göta studentkår representerar studenter på fem olika fakulteter har vi valt att organisera oss så att en sektion arbetar för studenterna på respektive fakultet. De genomför också Göta studentkårs dagliga verksamhet, och samtliga sektioner är representerade i Kårstyrelsen. Läs mer om Sektionerna här.