Links

Hur fungerar Göta studentkår?

Eftersom Göta studentkår arbetar mot och med Göteborgs universitet är det i många lägen bra att kunna jämföra hur Göta studentkårs organisation ser ut i förhållande till Göteborgs Universitet, därför har vi en liten film som man kan titta på. Men nedan beskriver vi också lite mer.

Medlemmarna

Göta studentkår är en ideell förening och medlemsstyrd organisation. Alla studenter som läser på någon av de fem fakulteter som Göta studentkår representerar har rätt att vara medlem.

Fullmäktige

Göta studentkårs högst beslutande organ är fullmäktige. Fullmäktige utgörs av medlemmarna och består av upp till 21 ledamöter. Ledamötena i fullmäktige utses genom kårval, alla Göta studentkårs medlemmar har rätt att kandidera och rösta i kårvalet.

Kårstyrelsen

För att driva den dagliga verksamheten har Göta studentkår tio heltidsarvoderade förtroendevalda, även kallat heltidare. Heltidarna väljs av fullmäktige på det konstituerande fullmäktigemötet. Samtliga heltidare sitter i Göta studentkårs kårstyrelse som är organisationens näst högst beslutande organ.

Sektionerna

Göta studentkår består av fem sektioner som representerar studenterna på motsvarande fakultet. Sektionerna har sektionsstyrelser som utför det studentnära arbetet.