Motioner

En motion är förslag till handling, diskussion, uppmaning, uttalande, information, åtgärd eller dylikt. En motion kan handla om många olika saker. Exempelvis kan man lämna en motion eller proposition om ett införande av en lokal policy (ex. en policy om att bara handla mötesfika på en viss mataffär för att den säljer FairTrade-produkter), att föreningen ska ta på sig ett visst uppdrag (ex. en arbetsgrupp i föreningen ska tillsättas för att jobba med att ta fram en ny arbetsordning för sektionerna) eller ett arbetssätt (föreningen ska inte kommunicera via Facebook, för alla våra medlemmar har inte Facebook).

När kårstyrelsen tar emot en motion ska den först diskuteras och kårstyrelsen lämnar därefter ett yttrande över motionen. Motionen skickas sedan vidare till fullmäktige där beslut fattas.

Alla medlemmar kan skicka in motioner till Göta studentkårs fullmäktige, kårstyrelse eller sin sektionsstyrelse. För att motionera till fullmäktige eller kårstyrelsen skickar du ett mejl till pol.sek@gota.gu.se.

Utformning

En motion ska innehålla:

 • En rubrik

 • Bakgrund

  • Vad som behöver förändras och hur situationen ser ut idag

  • Vad det skulle innebära om motionen går igenom

 • att-sats

  • Det "faktiska" förslaget

  • Kan vara en eller flera

Det är också bra om det tydligt framkommer vem motionären (författaren) är. Skulle en medlem vilja motionera, men känner sig osäker på formalia så går det alltid bra att kontakta kårpolitisk sekreterare för formuleringsstöd.

Exempel

Last updated