Styrelsen

Här finns naturvetarsektionens styrelse, hur de ser ut och vilka uppdrag de har.

Namn

Uppdrag

Email

Erica Wik

Ordförande

natsek@gota.gu.se

Neo Friberg

Studiesocialt ansvar

Maximillian Nilsson Svart

Utbildningsbevakningsansvar

Nathalie Wranning

SHAMO (Studerande huvudarbetsmiljöombud)

shamo.natsek@gota.gu.se

Moa Larsen

Kommunikatör

Linn Andén

Ledamot

Last updated