Ledamot i valberedningen

Att vara ledamot i valberedningen innebär inte att du behöver vara en del av Göta studentkårs dagliga arbete, men att bereda valen, och tar fram de som ska vara en del av den dagliga verksamheten. Valberedningen bereder sedan de val som ledamöterna i fullmäktige sedan ska fatta beslut om. Och för att kunna bereda valen kan det vara bra att känna till en del om Göta studentkår. Här nedan presenterar vi således lite matnyttig information för den som ska vara ledamot i valberedningen.

Götas struktur

Som ledamot i valberedningen kan det vara bra att förstå hur Göta studentkår fungerar, och det är nog ingen som helt och hållet har koll på precis alla delar. Men vi tycker det är bra att läsa den här artikeln och kanske även andra artiklar under samma huvudrubrik om du vill förstå mer.

Styrdokument

I en organisation som består av medlemmar så finns det alltid anledning att ha vissa överenskommelser om hur organisationen vill vara, ska bete sig mot varandra, och hur arbetet ska genomföras. Det formuleras ofta i det som kallas styrdokument. Nedan redogör vi för de dokument som vi tycker är viktigast för dig i din roll som ledamot i valberedningen. Men det finns sedan ett antal dokument till som du exempelvis kan hitta på vår hemsida.

Stadgan

En av de saker som definierar en ideell förening är att medlemmarna har antagit stadgar. Stadgar kan beskrivas som föreningens regler. I stadgan regleras många olika delar och du kan läsa hela stadgan här.

  • Kap. 1 Allmänt

  • Kap. 2 Medlemskap

  • Kap. 3 Fullmäktige

  • Kap. 5 Kårstyrelsen

  • Kap. 6 Sektioner

  • Kap. 10 Valberedning

  • Kap. 11 Revision

Kommer mer info här

Andra relevanta styrdokument

Mötesstruktur

Som ledamot i valberedningen så tillhör såklart möten en del av nödvändigheterna. Hur ett möte ska gå till beror väldigt mycket av personerna som deltar. Hur just valberedningen lägger upp sina möten är helt och håller upp till er. Men i en medlemsorganisation kan det också vara viktigt att medlemmarna vet hur vissa beslutande möten går till, samt när dem är och vad som beslutas. Därför finns vissa formalia kring just möten angivna i våra styrdokument. Valberedningen deltar vid fullmäktigemöten och då är det bra att känna till hur dessa går till. Och vi har samlat lite övergripande information om möten och mötesteknik inom Göta studentkår här.

Kommunikation

För sig som sitter i valberedningen kan det vara bra att läsa artiklarna om:

Last updated