Comedy Club

Ett event för studenter där komiker kommer och håller standup!

Börjar CSN lida mot sitt slut? Sitter höstdepressionen fortfarande i? Har du tentastress? Sluta sörja - Göta studentkår bjuder in till Göta Comedy Club! Göta slänger ihop en standupkväll för studenter vid Göteborgs universitet!

Vilka är detta för?

Göta studentkårs medlemmar och stödmedlemmar har förköp på biljetterna, därefter släpps resterande biljetter till universitetets resterande studenter! Dessutom får du som götamedlem ett otroligt rabatterat pris på din biljett!

Vilka komiker har Göta haft?

Många har kommit under föregående comedy club, några exempel på föregående komiker som medverkat är Özz Nûjen, Marcus Berggren, Umit Dag, Katarina Alfredsson, Tina Bergström, Niklas Andersson och Matilda Wildmark.

Hur planerar man en Comedy Club?

Att planera en comedy club är rätt så likt att planera större underhållningsevenemang med en show i fokus, som en konsert. Det som skiljer dom åt är själva upplägget och hur publiken intrigerar med komikerna. Nedanför kommer vi att gå igenom de olika steg som krävs för att planera en comedy club, likt en konsert.

Från ide till utförande

 • Arbetsgrupp

Först och främst krävs det en arbetsgrupp för att konkretisera fram syftet med comedy club, vem den är till för och vilken publik konserten riktar sig till. Ett tips att ha med sig i eventplaneringen är att utgå ifrån vilken känsla man vill att publiken ska lämna eventet med och bygga evenemanget efter det. Inkludera drivna och engagerade personer i arbetsgruppen. Inte alla behöver ha erfarenhet i arrangerandet av större event, man lär sig snabbt med tiden. Däremot är det viktigt att ha en eller två ledare som ser till att ''bollen inte tappas'', delar ut arbetsuppgifter och tar huvudansvaret för eventets genomförande. Däremot är det viktigt att hela arbetsgruppen känner sig inkluderade och självständiga utifrån gruppens individuella potential och kunnighet, då gruppen arbetar under hård press och behöver förlita sig på varandra.

 • Tidsplan

Efter konkretiserandet av eventets syfte gäller det att skapa en tidsplan med uppåt 2-3 månader framförhållning. Sätt datumet tidigt. Vad behöver göras när? Vem behöver kontaktas när? Tänk att ett evenemang kräver en del kommunikation med både intern personal, men även externa aktörer. Utgå utifrån eventmallen för att få en bredare överblick på vad som behövs, mallen finns längre ner på sidan och under ''Evenemang'' som en egen flik.

 • Budget

Överväg budget med ekonomiansvarig. Skriv en äskan. Inkludera komikernas gage, resa, boende samt teknisk utrustning, loge-mat, marknadsföring, säkerhet efter behov och marginal för andra kostnader. Detta är något man kommer att överväga med ekonomiansvarig.

 • Boka lokal

Boka lokal för scen, loge, garderob, toaletter och barutrymme. När man exempelvis bokar stora hallen i studenternas hus ingår däremot alla öppna ytor på plan 1 automatiskt vid bokning av stora hallen. Tänk även på om det behövs stolar och bord. Hur många ryms i en lokal om i relation till hur man placerar publikens stolar/och eller bord.

 • Första kontakt med agenten/bokaren.

Arbeta fram med en lista på komiker. Sortera utifrån vilka man helst vill ha längst upp, till dom man kan kan tänka sig om de första inte går. Va tydligt med det konkretiserade syftet och med konceptet för agenten/bokaren i. Håll all kommunikation på mailen. Om man har telefonsamtal, återkom med ett mail på de punkter som ni diskuterade och be om bekräftelse. Viktigt att hålla all överenskommelse i skrift, främst i syfte för ett avtal men även om någon annan behöver ta över projektet. När man har kommit överens om artist, upplägg, schema, pris för gage, boende, resa för alla involverade, är det dags att skriva ett avtal med bokaren. Fråga även agenten/bokaren efter pressbilder som kan användas i marknadsföringen! Ett tips är att även ta komiker från Göteborg, delvis för att stötta göteborgsbaserade komiker, men även att det kostar mindre med resa och boende.

 • Teknisk utrustning.

Vad behövs, vem kan hjälpa till med det? Utgå ifrån ljud, ljus och säkerhet. Här kan det vara bra att ta kontakt med en extern aktör som kan hjälpa en med

 • Tänk på säkerheten.

Vad behövs? Vem kan hjälpa till med det? Brandsäkerhet, ordningsvakter, vakter som skyddar logen osv. Viktigt här att utgå ifrån worst-case-scenario och bygga evenemangets säkerhet utifrån det.

 • Marknadsföring.

Hur marknadsförs eventet? Av vem? På vilka plattformar? Fysiskt/digitalt? (Desto fler, desto bättre). Ett ''vanligt'' event behöver minst 2 veckors marknadsföring, däremot kräver en konsert en månad i och med biljettförsäljningen och god tidsmarginal för att fylla platserna. Utgå utifrån en del föreningar och sektioner även behöver ta del av marknadsföringen. Däremot behöver inte all internt arbete vara klart när man börjar marknadsföra. Ibland vill man vara klar med alla detaljer när man börjar marknadsföra, vilket inte är nödvändigt utan kan istället fördröja marknadsföringen. Utgå från vilken information som är mest relevant för publiken.

 • Hur säljer man biljetterna?

Vart och när, hur mycket för vem? Hur kollar man biljetterna vid entrén?

 • Fråga vad komikerna vill ha i logen av bokaren.

Skriv en lista. Även viktigt att skapa ett ''loge-bord'' samt vilorum för volontärer och involverade.

 • Schema.

Sätt ett schema för vad som behövs rigga dagarna innan och vem som behöver vara på plats i relation till schemat.

Viktigt att tänka på

 • När är eventet? Krockar konserten med en högtid/ledighet/tentaperiod?

 • Hur mycket tid krävs för att genomföra eventet, från ide till evenemang? Räkna med uppåt 2 månader eller mer.

 • Tänk på att skapa ''naturliga'' gångar från hallen till garderoben, toaletter, scenen och baren. Håll denna gång så upplyst det går.

 • Utgå från ett schema för när man tror det kommer att komma mest folk.

 • Dagen innan eller på dagen, ta fram en anteckningstavla med '' to do'' och schema som volontärerna och involverade kan utgå ifrån. Ett tips är att kontinuerligt stryka arbetsuppgifterna efter tidens gång för att hålla koll på vad som behöver göras och vad som är klart.

 • Kolla alltid med bokaren vad Göta kan lägga upp på sociala medier och inte, under och efter eventet.

Last updated