Åsiktsdokument

Göta studentkårs åsikter redovisas i Göta studentkårs åsiktsdokument. Dokumentet utgör grunden för vilka frågor Göta studentkårs förtroendevalda och studentrepresentanter ska driva gentemot universitetet, staden, regionen och staten.

Dokumentet fastställs och revideras årligen av fullmäktige.

Last updated