Strategier

Visionen är organisationens mål, strategier är kartor och planer är kompasser.

Strategier sätter mål som ska uppnås under det givna tidsspannet. En strategi är mer långsiktig än en plan, men ska till skillnad från visionen har konkret uppsatta mål och ett slutdatum.

Last updated