Centrala kårföreningar

Centrala kårföreningar är föreningar som fångar upp alla Göta studentkårs medlemmars intressen inom ett visst område. Detta kan vara precis vad som helst: dans, sång, musik, teater, idrott, foto, hållbarhet och allt annat som är av intresse för medlemmarna. Centrala kårföreningar verkar kårövergripande och vänder sig till alla våra medlemmar på alla sektioner.

Rättigheter

Centrala kårföreningar åtnjuter alla de rättigheter som följer med att vara en del av Göta studentkår, vilka är:

 • Rätten att boka lokaler som Göta studentkår kan boka hos universitetet

 • Förmedla föreningarnas event via Göta studentkårs kanaler

 • Få utbildning i föreningsfrågor så som styrelsearbete, valberedningsarbete, ekonomihantering, marknadsföring och kommunikation

 • Delta i utvecklingen av stora ämnesområden för Göta studentkår, så som Inspark, konserter och arbetsmarknadskontaktsutbyten

 • Få hjälp vid specifika frågor gällande just er förening gällande alla områden ovan

 • Äska pengar för aktiviteter

 • Söka verksamhetsbidrag

 • Använda Göta studentkårs logga

Skyldigheter

 • Årligen söka föreningsstatus för att visa att föreningen är aktiv

 • Att samtliga medlemmar även är medlemmar i Göta studentkår

 • Föreningen bedriver verksamhet som riktar sig mot Göta studentkårs medlemmar, studenter i Göteborg, samt att verksamheten är förenlig med kårens ändamål och värdegrund.

 • Föreningen skall aktivt verka för att dess potentiella medlemmar blir medlemmar i Göta studentkår.

 • Föreningen har en stadga.

Last updated