Stadgan

Stadgan är organisationens ryggrad och står över alla andra styrdokument.

En av de saker som definierar en ideell förening är att medlemmarna har antagit stadgar. Stadgar kan beskrivas som föreningens regler. I stadgarna ska det framgå vad föreningen heter, vilket ändamål föreningen har och var föreningen har sitt säte. Fullmäktige är det högst beslutande organet i Göta studentkår. Det är endast fullmäktige som kan välja att anta och förändra stadgarna.

Last updated