Kostnadsställe

Kostnadsställen är centralt för vår redovisning. Även om alla Göta studentkårs pengar är i en och samma pott är det viktigt för ledning och styrning att återrapportera och kunna följa upp vilken organisatorisk del olika kostnader hör till. Kostnadsställe ska alltid anges, exempelvis på utlägg, kundfakturor och leverantörsfakturor. Ange med fördel endast siffrorna för kostnadsstället. Nedan anges samtliga kostnadsställen. Vilka kostnadsställen du kan använda anges troligen i den budget som du förfogar över. Om det inte finns där, ta kontakt med ekonomiansvarig.

Om man vill förstå logiken för numreringen gäller följande:

Position 1 Xxx anger verksamhetsområden. Dessa är i enlighet med rambudgeten 1=Ledning & kårpolitik, 2=Studentinflytande, 3=Evenemangs- och medlemsaktiviteter och 4=Verksamhetsstöd

Position 2 xXx anger organisatorisk del. Dessa är centralt samt sektioner 0=Centralt, 2=Natsek, 3=Samsek, 4=ITsek, 5=Humsek och 6=Utsek.

Position 3 xxX anger särskilda projekt alternativt kommittéer. Exemeplvis gäller att 1=Inspark och 2=Arbetsmarknadsmässa för alla organisatoriska enheter. Sedan har vi exempelvis 8=Internationella kommittén och 9=Pubkommittén som förtydligande på central nivå.

Om ett kostnadsställe endast har en siffra förklarar den alltid position 1, och vid två siffror förklarar den position 1 och 2.

Last updated