Politisk påverkan

Vad gör Göta?

Göta studentkår arbetar för att förbättra levnadsstandarden för studenter på Göteborgs universitet och för att studenter ska ha inflytande över politiska beslut med direkt eller indirekt påverkan på studenter. Detta sker genom nationellt, regionalt och kommunalt studentpolitiskt påverkansarbete gentemot beslutsfattande parter. De frågor vi arbetar med baseras på Göta studentkårs åsiktsdokument och omfattar bland annat ekonomi, bostäder, arbetsmarknad och kollektivtrafik.

Omvärldsbevakning

Samhället är i ständig förändring och detta kräver att Göta studentkår aktivt arbetar med omvärldsbevakning. Bland annat är det en stående punkt vid kårstyrelsemöten. Omvärldsbevakning innebär både att hålla koll på beslut och diskussisoner som rör studenter både från universitetet men även från politiken. Utöver det innebär även omvärldsbevakning att följa de trender som finns i samhället som rör studenters utbildning och tillvaro.

Göta studentkår följer dessa beslut och trender främst genom att läsa och dela artiklar eller genom dialog med andra kårer. Vid de tillfällen som det behövs sker rapportering till fullmäktige eller genom informativa utskick och debattartiklar.

Åsiktsinsamling

Göta studentkår är en medlemsorganisation och medlemmarnas åsikter är därför kärnan till vilka frågor Göta studentkår driver. Göta studentkår arbetar därför för att samla in åsikter från medlemmar. Åsiktsinsamling kan ske på olika sätt, en återkommande metod har varit enkätundersökningarna samt att bjuda på kaffe i utbyte mot att medlemmar tycker till.

Last updated