Starta en förening

Vad krävs för att få starta en förening?

Det är inte särskilt mycket som krävs för att få starta en förening. Det du måste göra är att skicka in en föreningsansökan med alla dokument som krävs, vilket du kommer behöva lägga lite tid på. Men var inte rädd, Göta kan hjälpa till med allt detta! Utöver det är det enda viktiga är att föreningens verksamhet riktar sig mot Göta studentkårs medlemmar och studenter i Göteborg, samt att föreningens verksamhet är förenlig med kårens värdegrund.

Kan jag få hjälp med att starta min förening?

Ja! Utöver det att vi hjälper dig med ovan nämnda föreningsansökan kan vi bidra med en massa annat. Vi kan hjälpa dig att hitta fler engagerade studenter, synliggöra din förening i våra kanaler, bidra med mentorskap till dig som engagerad och hjälpa med precis vad du önskar.

Föreningens/Kommitténs/Utskottets aktiva medlemmar skall vara medlemmar i Göta studentkår. Med aktiv medlem avser Göta studentkår exempelvis styrelseledamöter, postinnehavare och samtliga medlemmar som planerar och genomför verksamhet i föreningen/kommitténs/utskottets namn.

Last updated