Beredningsgruppen

Beredningsgruppen för Studenternas hus består av verksamhetsföreträdare för universitetet som tillsammans med Göteborgs universitets ekonomichef, representant från fastighet samt studentrepresentanter hanterar Donationen Studenternas Hus.

I samband med att Göteborgs universitet i april 2016 sålde Studenternas Hus upprättades Donationen Studenternas Hus. Med de medel som inkom i samband med försäljningen avser Göteborgs universitet att utveckla Studenternas Hus till ett innovativt och levande studentcentrum, en mötesplats för alla studenter.

Beredningsgruppen ska verka för att ”utveckla Studenternas Hus till ett innovativt och levande studentcentrum” vilket sker i huvudsak genom beslut av utdelning från donationen för Studenternas hus som bekostar inköp, ombyggnationer, konserter och andra större och mindre event i Studenternas hus.

Last updated