Links

Inspark

Här hittar du information om vad insparken innebär, hur den ser ut på olika sektioner och vad det innebär att arrangera den.
Göta studentkårs officiella insparkslogotyp

Vad är en inspark?

Insparken sker på våren och hösten i samband med att vår- och höstterminen startar för nya studenter. Insparken ser lite olika ut beroende på vilken sektion som arrangerar den. Du hittar mer i detalj hur varje inspark går till under respektive sektion.
Insparken är ett perfekt sätt för nya studenter att lära känna varandra och de olika föreningar som arrangerar den. Den brukar bestå av olika sorters evenemang som grillningar, lekar, sittningar, pubar och tävlingar. Det är bara arrangörernas fantasier och insparksbudgeten som sätter stopp.

Syftet med insparken:

 • Nya studenter skall få en positiv start på sin studietid och känna sig välkomna till Göteborgs universitet och i Göteborg som studentstad.
 • Skapa studentgemenskaper och mötesplatser där studenter lär känna varandra.
 • Främja och synliggöra existerande studentgemenskaper; såsom kårföreningar och studentgrupper.
 • Studenter skall få information om Göta studentkår och Göteborgs universitet.
 • Studenter skall få en positiv bild av Göta studentkår samt dess sektions- och kårföreningars verksamhet.
 • Rekrytera medlemmar till Göta studentkår.

Hur hittar jag insparken?

Insparken brukar annonseras i ett mail samt via studentkårens och dess föreningars sociala medier till alla studenter under innan terminsstart.
Sektionsspecifik information om insparken hittar du under sektionerna under respektive flik.

Göta studentkår skall verka för:

 • Att insparken skall vara välkoordinerad, inkluderande och rolig för alla som deltar.
 • Att samtliga som jobbar med insparken får relevant utbildning och kunskap i hur inspark arrangeras vid Göta studentkår.
 • En ansvarsfull alkoholhantering och en medvetenhet om risker med alkohol.
 • Att lokala bestämmelser åtföljs
 • Att insparken följer Göta studentkårs vision och värdegrund.

Göta studentkår accepterar inte:

 • Någon form av pennalism.
 • Någon form av diskriminering.
 • Att förtäring av alkohol uppfattas som ett tvång eller meriterande.
 • Någon form av alkoholhets.
 • Kränkande behandling.
 • Sexuella trakasserier.
 • Skadegörelse.
 • Brukande av illegala substanser.
 • Lagbrott.