Links

Inspark

Här hittar du information om vad insparken innebär, hur den ser ut på olika sektioner och vad det innebär att arrangera den.
Göta studentkårs officiella insparkslogotyp

Vad är en inspark?

Insparken sker på våren och hösten i samband med att vår- och höstterminen startar för nya studenter. Insparken ser lite olika ut beroende på vilken sektion som arrangerar den. Du hittar mer i detalj hur varje inspark går till under respektive sektion.
Insparken är ett perfekt sätt för nya studenter att lära känna varandra och de olika föreningar som arrangerar den. Den brukar bestå av olika sorters evenemang som grillningar, lekar, sittningar, pubar och tävlingar. Det är bara arrangörernas fantasier och insparksbudgeten som sätter stopp.

Syftet med insparken:

 • Nya studenter skall få en positiv start på sin studietid och känna sig välkomna till Göteborgs universitet och i Göteborg som studentstad.
 • Skapa studentgemenskaper och mötesplatser där studenter lär känna varandra.
 • Främja och synliggöra existerande studentgemenskaper; såsom kårföreningar och studentgrupper.
 • Studenter skall få information om Göta studentkår och Göteborgs universitet.
 • Studenter skall få en positiv bild av Göta studentkår samt dess studentgruppers och kårföreningars verksamhet.
 • Rekrytera medlemmar till Göta studentkår.

Hur hittar jag insparken?

Insparken brukar annonseras i ett mail samt via studentkårens och dess föreningars sociala medier till alla studenter under innan terminsstart.
Sektionsspecifik information om insparken hittar du under sektionerna under respektive flik.

Göta studentkår skall verka för:

 • Att insparken skall vara väl koordinerad, tillgänglig och mångfaldig vid samtliga av Göta studentkårs sektioner
 • Att ansvariga för insparksverksamhet, medarbetare, funktionärer och organisatörer får relevant utbildning, bland annat avseende Göta studentkårs organisation och policys
 • En ansvarsfull alkoholhantering och en medvetenhet om risker med alkohol
 • En inkluderande atmosfär som genomsyrar hela insparken
 • Att lokala bestämmelser åtföljs

Göta studentkår accepterar inte:

 • Någon form av pennalism
 • Någon form av diskriminering
 • Att förtäring av alkohol uppfattas som ett tvång eller meriterande
 • Kränkande behandling
 • Lagbrott
 • Skadegörelse
 • Brukande av illegala substanser
 • Att de nya studenterna utsätts för situationer som de kan känna obehag inför; såsom alkoholhets, negativt grupptryck eller påtvingade intima relationer.