Hjälp och stöd

Göta studentkår vill ha ett levande och stort föreningsliv som möjliggör att alla våra medlemmar får ett rikt studiesocialt liv under tiden som medlem i Göta. Det ska därför vara väldigt kul och lätt att engagera sig i föreningslivet, och alla våra föreningar ska ha möjligheten att ständigt utvecklas till det bättre. Därför fokuserar Göta på att ge all stöd, hjälp och förmåner som föreningarna och dess engagerade kan tänkas behöva för att uppnå detta.

Övergripande stöd

Göta studentkår bistår föreningarna med övergripande ekonomiskt, administrativt och utbildande stöd i alla delar av föreningens verksamhet:

Föreningskonferens

Föreningskonferenserna är ett forum där alla föreningsaktiva kan mötas, tillsammans med heltidarna och de som arbetar på Göta studentkår. Syftet med konferenserna är att alla engagerade i Göta ska mötas för att kunna diskutera aktuella ämnen, knyta kontakter och utbyta kunskaper och erfarenheter. En central del i konferenserna är också att Götas heltidare och anställda håller i utbildningar eller föreläsningar i ämnen som är av intresse för föreningarna, såsom styrelseutbildning, ekonomihantering, marknadsföring, event och annat som föreningarna önskar. Konferenserna hålls reguljärt och alla aktiva föreningar bjuds in via mejl till varje konferens, men föreningarna kan själva välja vilja konferenser man vill delta i efter de teman som är relevanta för just dem.

Föreningsmejl

Föreningsmejlen skickas ut till alla föreningar en gång i månaden, och syftet är att informera om nyheter som angår föreningarna. Det kan handla om nya beslut från Göta eller universitetet som påverkar föreningarna, uppdateringar om aktuella projekt eller att Göta vill få inputs från föreningarna angående något.

Anställda och heltidarna

Göta studentkår har både anställda och förtroendevalda heltidare som dagligen arbetar för att uppfylla kårens uppdrag och verka i medlemmarnas intressen. I detta arbete ingår det att stödja föreningarna i deras verksamhet, där alla hjälper till på olika sätt. Tabellen här visar vem om hjälper med vad och vem föreningen i första hand bör kontakta gällande det man vill ha hjälp med. Om du ändå känner dig osäker på vem du ska kontakta kan du alltid skicka ett mejl till info@gota.gu.se.

Post

Hjälper med

Sektionsordföringar (stödjer främst sektionsföreningarna)

 • att erbjuda mentorskap och ständigt stöd i föreningsrelaterade frågor (lokalbokningar, äskningar, utbildningar)

 • att informera om regler och föreningarnas rättigheter

 • att hitta studentrepresentanter för de föreningar som bedriver utbildningsbevakning

 • att ge kunskap och stöd i hur föreningar kan hantera studentärenden

 • att på olika sätt synliggöra föreningarna och deras verksamhet för medlemmarna

Eventansvarig

 • att vara kontaktperson för föreningsfrågor för de centrala kårföreningarna

 • att erbjuda stöd gällande eventrelaterade frågor för föreningarna

 • att samordna föreningskonferenserna

Arbetsmarknadsansvarig

 • att erbjuda stöd i arbetsmarknadsrelaterade frågor för föreningarna

 • att ge kunskap och stöd gällande avtalsskrivande med externa parter för föreningarna

 • att stödja föreningarna i att planera och genomföra arbetsmarknadsrelaterade aktiviteter

Kårpolitisk sekreterare

 • att bistå med stöd gällande möteshandlingar och protokoll

 • ansökningar till skatteverket

 • skrivandet av stadga och styrdokument föreningar vill ta fram för sin egna verksamhet

 • skrivandet av ansökan/förnyande av föreningsstatus

Kommunikatör

 • att ta fram loggor, bilder, text och annan material som föreningarna önskar

 • att bistå med Götas grafiska material och information om hur den kan användas av föreningen

 • att bistå föreningarna i nyttjandet av Götas sociala medier få ut saker på bred front

Medlemsansvarig

 • GDPR-utbildning och allt föreningarna behöver veta om GDPR

 • att få ut information som föreningarna vill få ut genom medlemsmejlet eller götamejlet

 • att lägga upp saker på Göta studentkårs hemsida som föreningarna önskar

 • allt som har med medlemsrekrytering att göra

Ekonomiansvarig

 • att strukturera upp ekonomihanteringen inom föreningarna

 • tips och råd kring bankkontofrågor

 • stöttning vid deklarationer

 • att svara på frågor kring hur man äskar pengar

Läs gärna mer om ekonomihantering här.

Kanslist

 • att boka Studenternas hus

 • gå igenom vad som gäller vid bokning av Studenternas hus

Last updated