Välkommen till Göta-Wiki

Varför en wiki?

I Göta studentkårs värdegrund är ett av de centrala begreppen "Öppenhet". Organisationen ska vara transparent och alla som önskar ska enkelt kunna hitta information och förstå mer om verksamhet och struktur. Det ska också vara enkelt att kunna sätta sig in i det uppdrag som studenter kan välja att åta sig under sin studietid.

Mycket information inom organisationer, såsom Göta studentkår, förs vidare från person till person och det finns alltid en viss risk att något går förlorat eller glöms bort. Ytterligare information gömmer sig i styrdokument som kan vara tunglästa och svåra att förstå.

För att underlätta för samtliga engagerade inom Göta studentkår, eller bara för den nyfikna, skapades denna Wiki. Här samlas information om allt från organisationsstruktur och kårhistoria till sociala medier och vad det innebär att vara studentrepresentant.

Wikin är uppdelad i ett antal rubriker där ansats gjorts att dela upp verksamheten i tydliga segment. Under dessa finns underrubriker som är mer specifika och ibland även ytterliga underrubriker till dessa.

För att underlätta att hitta specifik information går det även att använda sig av sökfunktionen i högra hörnet. Använd fri sökord såsom "stadga" eller "äskningar" så får du en lista med artiklar som innehåller dessa sökorden.

Last updated