Arbetsgruppen för Studenternas hus

Arbetsgruppen för Studenternas hus är en arbetsgrupp skapad för att utföra konkret arbete för att utveckla huset och nå den vision som Göteborgs universitet tillsammans med studentkårerna har för Studenternas hus framtid.

Består av sammankallade, representanter från Campus Vasa samt studentrepresentanter.

Aktuella frågor som arbetsgruppen arbetar med just nu:

  • Renovering av Kårkällar’n

  • Inköp av ljud och ljus till stora salen

  • Inköp av möbler till stora salen

  • Arbete för en välkomnande Studenternas hus, samlade underhållsåtgärder för en funktionell miljö

Last updated