Äskningar från föreningar

Föreningar kan söka pengar till att finansiera evenemang eller annan verksamhet. Som förening kan ni söka pengar för vad som helst men det är bra att först läsa dokumentet Regler för äskningar som finns under fliken föreningar på vår hemsida.

För att äska pengar fyller ni i ett formulär. Länken till formuläret finns här.

OBSERVERA! Vid alla nya äskningar som görs efter 2022-08-22 kommer man behöva redovisa kvitton i ett formulär innan man kommer med fysiska kvitton till Göta studentkårs expedition.

Här kommer en instruktionsvideo som du kan ta hjälp av om du är osäker på hur det går till. Och kvarstår det frågor även efter att du har tittat på filmen så kan du kontakta Ekonomiansvarig.

Last updated