Vision för Studenternas hus

Alla aktörer som arbetar med Studenternas hus på något sätt är överens om att vi behöver göra en storsatsning på huset, för att återställa huset till var det en gång var – ett centrum för allt studentliv i Göteborg. I linje med den visionen finns det mycket som behöver fokuseras på och många olika satsningar kommer att behöva genomföras för att huset skall nå upp till sin vision. Göta studentkår vill verkligen kunna erbjuda Göteborgs universitets studenter en studiesocial plattform som är en självklar del av studentlivet i Göteborg genom de lokaler vi förvaltar över i Studenternas hus. En fungerande studentverksamhet möjliggör att studenter har en naturlig plats där de kan umgås tillsammans.

Att studenter från alla delar av Göteborgs universitet upptäcker och använder Studenternas hus är något som Göta studentkår kontinuerligt arbetar för.

Studenternas hus, alla studenter vid Göteborgs universitets hus

I Studenternas hus finns idag en mängd utrymmen som är avsedda för studentverksamhet. Exempel på dessa är en kårpub, studieplatser, bokhandel för studentlitteratur samt förråd och tillhåll för föreningar.

Intentionen med Studenternas hus är att lokalerna ska finnas för alla studenter oavsett studentkår. Att just Göta studentkår har fått möjligheten att vara den studentkår som upplåter lokalen har troligtvis med tradition att göra (det var Göta studentkårs föregångare Filosofiska fakultetens studentkår som tidigare ägde huset) men även för att Göta studentkår är den största av studentkårerna.

Göteborgs universitet tillsammans med studentkårerna men också Göteborgs stad vill ha ett levande studentliv, men lokaler att arrangera större sociala event i finns tyvärr inte i mängder. I Studenternas hus finns det möjligheter i form av lokaler för både större och mindre sammankomster samt tillgång till bland annat kök för att laga mat och scen för att kunna uppträda. Göta studentkår välkomnar varmt alla typer av studentengagemang i huset!

Last updated