Insparkskoordinator / fadder

Som insparkskoordinator gör du tillsammans med sektionen och dina koordinatorskollegor insparken till det som ni vill att den ska vara. Här hittar du information som är nyttig att veta oavsett vilken sektion eller inspark du ska vara med att arrangera. Som phadder är du med och ser till att alla nya studenter får ett så bra välkomnande som möjligt till universitetet och Göteborg.

Götas struktur

Som Insparkskoordinator/Phadder kan det ibland vara svårt att förstå hur Göta studentkår fungerar som helhet, och det är nog ingen som helt och hållet har koll på precis alla delar. Men vi tycker det är bra att läsa den här artikeln och kanske även andra artiklar under samma huvudrubrik om du är nyfiken på att förstå mer.

Styrdokument

I en organisation som består av medlemmar så finns det alltid anledning att ha vissa överenskommelser om hur organisationen vill vara, ska bete sig mot varandra, och hur arbetet ska genomföras. Det formuleras ofta i det som kallas styrdokument. Men det finns sedan ett antal dokument till som du exempelvis kan hitta på vår hemsida.

Stadgan

En av de saker som definierar en ideell förening är att medlemmarna har antagit stadgar. Stadgar kan beskrivas som föreningens regler. I stadgan regleras många olika delar och du kan läsa hela stadgan här. Men de kapitel som är viktigast att du känner till är:

  • Kap. 1 Allmänt

  • Kap. 2 Medlemskap

  • Kap. 6 Sektioner

  • Kap. 8 Kommittéer och utskott

  • Kap. 13 Sektionsföreningar

  • Kap. 14 Styrdokument

Andra relevanta styrdokument

Mötesstruktur

När man är involverad i insparken så tillhör möten en del av arbetet. Hur ett möte ska gå till beror väldigt mycket av personerna som deltar. I en medlemsorganisation är det viktigt att medlemmarna vet hur vissa beslutande möten går till, samt när dem är och vad som beslutas. Därför finns vissa formalia kring just möten angivna i våra styrdokument. Och vi har samlat lite övergripande information om möten och mötesteknik inom Göta studentkår här.

Inspark

Insparken arrangeras i syfte att välkomna nya studenter till Göteborgs universitetet och Göteborgs som studentstad likväl som det är ett medlemsrekryterande evenemang för studentkåren. Insparken är de största enskilda evenemangen som Göta studentkår arrangerar.

Mer information om:

Lokalbokningar

Om ni vill veta lite mer om lokalbokningar så finns mer att läsa här.

Ekonomihantering

Insparkskoordinatorer behöver ha en del kunskap om ekonomihantering för att kunna genomföra en inspark från start till mål. Det kan därför ändå vara bra att känna till en del om Göta studentkårs ekonomihantering. Det viktigaste du behöver ha koll på är Ekonomihantering vid Inspark.

Läs även gärna följande artiklar:

Visuell identitet och kommunikation

För sig som är insparkskoordinator (och även fadder) kan det vara bra att läsa artiklarna om:

Last updated