Göta studentkårs ekonomi är inte som din privata ekonomi

Detta kan upplevas vara en lite udda titel på en artikel. Men detta är något som ekonomiansvarig får förklara många gånger varje år, och kan därför behöva en egen artikel.

Göta studentkår är en ideell organisation, vilket bland annat innebär att det inte finns något vinstsyfte gentemot medlemmarna eller att det är meningen att organisationen egentligen ska gå med ekonomisk vinst.

Därmed inte sagt att det inte är viktigt att organisationen måste ha en hållbar ekonomi för att på sikt klara både goda och tuffa tider. För Göta studentkår innebär detta att man under den långa tid som organisationen har funnits har skapat ett visst ekonomiskt kapital (pengar i påsen).

Det betyder att det idag finns pengar på banken, och att för varje projekt som involverar pengar inte först behöver komma in pengar för att man ska kunna börja spendera dessa. Utan ett projekt kan ha kostnader innan några intäkter kommit in.

Detta brukar ekonomiansvarig förklara som att det är skillnad på vad siffrorna i budgeten säger och hur det faktiska pengaflödet sedan går.

Det betyder absolut inte att vi klarar oss hur länge som helst utan att få in pengar, men att det alltid finns buffert att ta av. Och att man som ansvarig för en budget eller ett projekt inte ska sitta och vänta med att komma igång. Är man osäker kan man alltid komma till ekonomiansvarig som kan förklara mer.

Last updated