Hedersföreningar

Hedersföreningar är kårföreningar som är fristående föreningar som fortfarande vill ha ett samarbete med Göta studentkår. Hedersföreningarna består av tidigare studenter och medlemmar som fortfarande vill verka inom ramarna för Göta studentkårs verksamhet. Göta studentkår har ingen bestämmanderätt över hedersföreningarna och vice versa. Kårstyrelsen har huvudansvar för relationerna till hedersföreningarna. Hedersföreningarna får i samråd med Kårstyrelsen disponera Göta studentkårs lokaler. För att kunna vara en hedersförening måste föreningen ha ett eget organisationsnummer.

Rättigheter

  • Rätt att boka lokaler som Göta studentkår kan boka hos universitetet

  • Förmedla föreningarnas event via Göta studentkårs kanaler

  • Använda Göta studentkårs logga

Skyldigheter

  • Årligen söka föreningsstatus för att visa att föreningen är aktiv

  • Att samtliga medlemmar även är medlemmar i Göta studentkår

  • Föreningen bedriver verksamhet som riktar sig mot Göta studentkårs medlemmar, studenter i Göteborg samt att verksamheten är förenlig med kårens ändamål och värdegrund.

  • Föreningen skall aktivt verka för att dess potentiella medlemmar blir medlemmar i Göta studentkår.

  • Föreningen har en stadga

Last updated