Råd

Råden är organ för samverkan och samråd mellan kårstyrelsen och sektionerna angående specifika frågor. Råden är även en plattformar för planering av kårövergripande verksamhet och erfarenhetsutbyte för Göta studentkårs förtroendevalda.

Ett råd tillsätts av kårstyrelsen som också bestämmer vilka som ska ingå i rådet. Nya råd kan skapas och befintliga kan avskaffas varje verksamhetsår.

Ledningsrådet

Ledningsrådet består av Göta studentkårs heltidare och personal och fungerar som plattform för frågor som rör övergripande kårverksamhet. Här sker även diskussion och beredning av ärenden till kårstyrelsen.

Ledningsrådet sammanträder i regel varannan vecka.

Utbildningsrådet

Utbildningsrådet finns till för att behandla och driva strategiska utbildningsfrågor inom Göta studentkår. Rådet är även en plattform för diskussion av studentärenden och erfarenhetsutbyte gällande studiebevakning.

Utbildningsrådet består av Göta studentkårs vice kårordförande samt samtliga sektionsordförande. Sektionsstyrelseledamöter med utbildningsansvar är också alltid inbjudna.

Utbildningsrådet har möten regelbundet, minst 5 gånger per termin.

Studiesociala rådet

Studiesociala rådet finns till för att behandla och driva strategiska studiesociala frågor inom Göta studentkår. Rådet är även en plattform för planering av kårövergripande event och erfarenhetsutbyte gällande studiesociala frågor.

Rådet består av Göta studentkårs eventansvarig samt sektionsstyrelseledamöter med studiesocialt ansvar.

Studiesociala rådet sammanträder regelbundet, minst 4 gånger per termin.

Arbetsmarknadsrådet

Arbetsmarknadsrådet finns till för att behandla strategiska arbetsmarknadsfrågor inom Göta studentkår. Rådet är även en plattform för planering av kårövergripande arbetsmarknadsrelaterade event och erfarenhetsutbyte gällande arbetsmarknadsfrågor.

Rådet består av Göta studentkårs arbetsmarknadsansvarig samt sektionsstyrelseledamöter med arbetsmarknadsansvar.

Arbetsmarknadsrådet sammanträder regelbundet, minst 4 gånger per termin.

Kommunikationsrådet

Kommunikationsrådet finns till för att behandla och driva strategiska kommunikationsfrågor inom Göta studentkår. Rådet är även en plattform för diskussion av användande av kommunikationskanaler, planerande av kommunikationskampanjer och erfarenhetsutbyte gällande kommunikation.

Rådet består av Göta studentkårs kommunikatör, samtliga sektionsstyrelseledamöter med kommunikationsansvar, samt en representant från kårstyrelsen.

Kommunikationsrådet sammanträder regelbundet, minst 3 gånger per termin.

Last updated