Visuell Identitet

Vad är en visuell identitet?

En visuell identitet är det samlade visuella intrycket som en organisation ger. Den består alltid av åtminstone en logotyp, men oftast finns fler visuella element som är karaktäristiska för organisationen. En visuell identitet syftar framförallt till två saker.

  1. Igenkänning. Läsaren / mottagaren ska snabbt och enkelt kunna identifiera vem det är som försöker kommunicera med den.

  2. Personlighet. Den visuella identiteten bidrar till att ge organisationen en personlighet och en framtoning som i sig säger någonting om organisationen.

Göta studentkår har sedan 2020 en ny visuell identitet. Den visuella identiteten tar avstamp i den framtoning vi vill ha som organisation.

Istället för "Hoppas du vill bli medlem" ska Göta Studentkår väcka begäret genom ett rakt och självklart tilltal i den visuella kommunikationen. Säg istället "Klart du ska bli medlem!", "Välkommen in i värmen" eller "Vi sitter på O'Learys, kom hit". Ett avslappnat tilltal för unga vuxna.

Göta Studentkår är till för alla studenter som vill vara med. Den mångfalden och dynamiken vill vi lyfta fram visuellt. Tänk ett akademiskt Hammarkullenfestivalen, något för alla. Vi har tagit fram en logotyp som står stadigt, både nu och framöver. Resten får dansa.

Ur Göta studentkår - Visuell identitet 2020

Göta studentkårs visuella identitet

Götas visuella identitet består av ett antal olika grafiska element som, likt legobitar, kan pusslas ihop på olika sätt för att skapa exempelvis dokument, affischer, instagrambilder, omslagsbilder till facebook osv.

Den viktigaste av dessa är vår logotyp.

Utöver logotypen är följande delar av den visuella identiteten värda att nämna.

Typsnittet Poppins

Poppins är Götas typsnitt och används alltid när Göta studentkår är avsändare av en text, så vida särskilda skäl eller hinder förekommer. Det visuella intrycket som vi skapar präglas av stora, vågade rubriker och luftig och lättläst brödtext. Våra bokstäver är aldrig svarta eller vita utan präglas av vår rika och färgstarka palett.

Teckensnittet Poppins är gratis att ladda ned via Google Fonts.

Organisationsfärger

I vår visuella identitet ingår 8 stycken färger som är framtagna specifikt för att kunna kombineras med varandra nästan hur som helst.

Varje färg har CMYK, RGB, HEX och Pantone-värden. Dessa används för att den exakta färgen ska kunna återges i olika former av tryck, på webben eller i digitalt material.

Piktagram

I Götas visuella identitet ingår också 6 stycken piktagram, eller ikoner, som vi använder för att skapa igenkänning och ge vår design liv och lekfullhet. Piktagrammen är våra egna och får endast användas när Göta studentkår står som avsändare.

Ö-tapeten

Ibland finns det gott om utrymme i en design som inte behöver upptas av text eller fotografier. Då använder vi gärna Ö-tapeten, som består av ö:et från vår logotyp med sin karaktäristiska våg som ersätter de två prickarna. Ö-tapeten kan kombinera vilka två färger som helst från vår palett. Nedan visas två exempel på färgkombinationer.

Ladda ner

I pdf-dokumentet Göta Brand Guidelines finns mer djupgående information om hur du kan skapa grafiskt material utifrån Göta studentkårs visuella identitet.

Last updated