Donationen Studenternas Hus

Om ni har eget organisationsnummer och bankkonton kan ni fakturera donationen själva. Men om ni behöver hjälp med detta kan ni kontakta ekonomiansvarig.

Då går det till att alla fakturor som ska betalas skickas till ekonomi(at)gota.gu.se

Ekonomiansvarig betalar allting och fakturerar sedan donationen.

Liksom Göta bekostar donationen ej alkohol, så kostnader för detta behöver täckas av biljettintäkter.

När donationen är inkopplad är det ej meningen att föreningen/eventet ska gå med vinst, utan då ska det gå +/- 0 kr. Därför behöver ni uppge er vinst till ekonomiansvarig, så drar ekonomiansvarig av den summan och sedan fakturerar donationen. Efter det fakturerar ekonomiansvarig er för vinsten/intäkten. Ni behöver först dra av kostnaden för alkohol. Uppge i mailet hur stor kostnaden var för alkohol. Kvittot kan ni behålla, ifall donationen återkommer för bekräftelse och vill se underlaget.

Räkna först av alla era övriga utlägg/kostnader, som Göta ej betalat. Speciellt all alkohol måste räknas bort. Om biljettintäkterna m.m. inte täcker alla era kostnader och ni istället gjort en förlust på t.ex. 3 000 kr, då behöver ni göra en utläggsredovisning på detta belopp och bifoga kvitton som uppgår till MINST 3000 kr, det gör givetvis ingenting om det blir mer, men jag räknar bara på 3 000 kr. På utlägget skriver ni också enbart 3 000 kr, även om de totala kostnaderna för de bifogade kvittona uppgår till t.ex. 3 200 kr. Då kommer ekonomiansvarig ta underlagen och fakturera donationen för dem också. Ekonomiansvarig kommer sedan betala ut 3 000 kr till er.

Last updated