Links

Olika typer av styrdokument

Göta studentkår har ett stort antal styrdokument och dessa delas in i ett antal kategorier.
Dokument
Beskrivning
Stadga
-
Föreningens ryggrad. Stadgar kan beskrivas som föreningens regler.
Vision
-
Visionen beskriver vad vi som organisation vill uppnå.
-
Värdegrunden är Göta studentkårs gemensamma mest grundläggande värderingar. Det består av fem ledstjärnor som beskriver våra gemensamma och grundläggande värderingar och berättar hur vi vill uppfattas.
-
Beskriver vilket förhållande olika delar av
organisationen har till varandra och var beslut får fattas
-
Redovisar Göta studentkårs gemensamma åsikter. Dokumentet utgör grunden för vilka frågor Göta studentkårs förtroendevalda och studentrepresentanter ska driva gentemot universitetet, staden, regionen och staten.
-
En förordning för hur Göta studentkårs verksamhet ska bedrivas och som inte finns statuerat i stadga, arbetsordning eller uppdragsbeskrivning.
.
Beskriver långsiktiga, men tidsbegränsade mål.
Planer
-
Ska vara tidsbestämda och löper till dess slutdatum. Planer ska beskriva uppföljningsbara mål.
-
Beskriver enskilda individers roll och uppdrag. Uppdragsbeskrivningar ska beslutas om före varje val av person sker. Ska vara relativt konkreta.
-
Ska finnas för respektive instans inom organisationen. Den ska ange direktiv om vad organet ska göra, samt tillvägagångssätt, eventuella tidsplaner och delegeringar till individer.
Regler
-
Reglerar en specifik del av verksamheten, där behov anses finnas.
-
Berättar hur kårvalet går till, vem som ansvarar och hur rösträkning går till.
-
Berättar var ett verksamhetsår arbetat med och vad som åstadkommits utifrån verksamhetsplanen.
Last modified 2yr ago