Aktiva / Övriga förtroendevalda

Göta studentkår har hundratals aktiva medlemmar och förtroendevalda som gör olika saker inom organisationen.

Uppdrag

Beskrivning

Representerar studenterna i alla organ på universitetet där beslut tas som rör studenterna. Tillsätts på alla nivåer inom universitetet

Ledamöter i Göta studentkårs högst beslutande organ

Ledamöter i de olika sektionsstyrelserna på Göta studentkårs fem sektioner

Arrangerar kårvalet

Bereder kandidater inför val till heltidarposter och övriga förtroendevalda i Göta studentkår

Leder fullmäktigemöten

Granskar Göta studentkårs verksamhet och rapporterar till fullmäktige

En arbetsgrupp utsedd av kårstyrelsen ämnad för beredning och genomförande av specifika intressefrågor

Utskott är en arbetsgrupp utsedd av sektionsstyrelse ämnad för beredning och genomförande av specifika intressefrågor

Föreningar kan vara både föreningar direkt under Göta och föreningar som är egna organisationer kopplade till Göta. Föreningar finns på alla nivåer från sektionsförening till kårföreningar som arbetar kårövergripande

Last updated