Links

Studenternas arbetsmiljö

Den fysiska arbetsmiljön

Mer information kommer inom kort.

Den psykosociala arbetsmiljön

Mer information kommer inom kort.

Vem ansvarar för studentens arbetsmiljö?

Det är prefekten som i första hand är ansvarig för din studie- och arbetsmiljö, men det är rektor som är huvudansvarig för all arbetsmiljö vid Göteborgs universitet. Detta medför att du i första hand ska ta kontakt med din prefekt om du upplever några problem i din studie- och arbetsmiljö. I vissa fall ska du vända dig till en annan person på din institution.
Eftersom arbetet med arbetsmiljön ser olika ut inom universitetet behöver du som student ta reda på hur arbetet ser ut just inom din utbildning. Det kan du göra genom att bland annat läsa information på Studentportalen om din utbildning eller fråga kursansvarig. Du som student kan även ta kontakt med den samo som utsetts på din institution. Denne för talan angående studie- och arbetsmiljöfrågor vid den institutionen du studerar på.