Äskningar från organ inom Göta studentkårs organisation

Vid beslut om budget får de flesta organen inom Göta studentkår en budget tilldelade sig. Exempel på organ är:

  • Sektionsstyrelse

  • Råd

  • Kommitté

  • Utskott

Men om organet inte har fått en budget eller anser sig behöva mer pengar har de möjlighet att äska pengar från organet närmst över sig. Exempelvis kan sektionsstyrelse, råd utsett av kårstyrelsen samt kommittéer äska hos kårstyrelsen, och råd utsett av sektionsstyrelse och utskott äska hos sektionsstyrelsen.

Hur äskar ett organ pengar?

Skicka en förfrågan till den ordförande som ansvarar för styrelsen (kårstyrelse eller sektionsstyrelse) via en kommunikationskanal som ni har. I förfrågan är det bra att ange följande information:

  • Vad behöver ni pengar till?

  • Hur mycket pengar handlar det om?

  • När kommer pengarna användas?

Det är sedan upp till ordförande att antingen besluta på egen hand om de har beslutsmandat, alternativ ta upp ärendet med sin styrelse. Beslut meddelas sedan de som förfrågan inkommit från och i det fall de behöver göra egna utlägg redovisas dessa med hjälp av en Utläggsredovisning eller om köp gör med ett kontokort kopplat till Göta studentkår så redovisas köpet med hjälp av en Kontokort kopplat till Göta studentkårs konto.

Varför finns inget äskningsformulär så som till föreningarna?

Det är väldigt sällan som det görs äskningar inom organisationen. Och just nu har organisationen valt att inte lägga resurser på att bygga en sådan process.

Last updated