Projektmedlem för Arbetsmarknadsprojekt

Att vara en del av en projektgrupp är verkligen en lagsport. Vi arbetar just nu främst med att genomföra arbetsmarknadsmässan Inspire, men den här informationen kan var aktuell för alla som väljer att engagera sig i ett arbetsmarknadsprojekt hos Göta studentkår. Tanken är att ge dig övergripande information om Göta studentkår som är viktigt i din roll som projektmedlem. Men det finns sedan väldigt mycket information och material kopplat till att exempelvis genomföra en arbetsmarknadsmässa och den kommer inte finnas i detalj här på Wikin utan där hjälper heltidaren Arbetsmarknadsansvarig till med nödvändig överlämning.

Götas struktur

Som en del av ett arbetsmarknadsprojekt kan det ibland vara svårt att förstå hur Göta studentkår fungerar som helhet, och det är nog ingen som helt och hållet har koll på precis alla delar. Men vi tycker det är bra att läsa den här artikeln och kanske även andra artiklar under samma huvudrubrik om du är nyfiken på att förstå mer.

Styrdokument

I en organisation som består av medlemmar så finns det alltid anledning att ha vissa överenskommelser om hur organisationen vill vara, ska bete sig mot varandra, och hur arbetet ska genomföras. Det formuleras ofta i det som kallas styrdokument. Nedan redogör vi för de dokument som vi tycker är viktigast för dig i din roll i en projektgrupp för arbetsmarknadsprojekt. Men det finns sedan ett antal dokument till som du exempelvis kan hitta på vår hemsida.

Stadgan

En av de saker som definierar en ideell förening är att medlemmarna har antagit stadgar. Stadgar kan beskrivas som föreningens regler. I stadgan regleras många olika delar och du kan läsa hela stadgan här. Men de kapitel som är viktigast att du känner till är:

  • Kap. 1 Allmänt

  • Kap. 2 Medlemskap

  • Kap. 6 Sektioner

  • Kap. 8 Kommittéer och utskott

  • Kap. 13 Sektionsföreningar

  • Kap. 14 Styrdokument

Kommer mer info här

Andra relevanta styrdokument

Mötesstruktur

Som medlem i en projektgrupp för arbetsmarknadsprojekt så tillhör såklart möten en del av nödvändigheterna. Hur ett möte ska gå till beror väldigt mycket av personerna som deltar. I en medlemsorganisation är det viktigt att medlemmarna vet hur vissa beslutande möten går till, samt när dem är och vad som beslutas. Därför finns vissa formalia kring just möten angivna i våra styrdokument. Och vi har samlat lite övergripande information om möten och mötesteknik inom Göta studentkår här.

Ekonomihantering

Som ledamot i en sektionsstyrelse har du kanske inte så ofta någon direkt kontakt med Göta studentkårs ekonomihantering. Men som ledamot i sektionsstyrelsen beslutar du om vilken budget som styrelsen ska föreslå kårstyrelsen att besluta om på detaljnivå. Det kan därför ändå vara bra att känna till en del om Göta studentkårs ekonomihantering.

Läs gärna följande artiklar:

Visuell identitet och kommunikation

För sig som är projektmedlem för arbetsmarknadsprojekt kan det vara bra att läsa artiklarna om:

Uppdragsbeskrivning

De olika projektgruppsrollerna för Inspire har varsin uppdragsbeskrivning.

Last updated