Verksamhetsstrategi

Visionen är slutmålet, verksamhetsstrategin är kartan för hur vi tar oss mot målet. Så brukar vi förklara syftet med strategin.

Efter att vi klubbat vår vision påbörjades arbetet med att ta fram en strategi för hur vi kan bli den organisation som kan leva upp till visionen. Strategin är fyraårig och förhoppningen är att vi om fyra år är lite närmare visionen, men vi kommer inte ha kommit hela vägen dit.

Något som vi insåg i framtagandet av verksamhetsstrategin denna gången var att de områden vi behöver arbeta med i mångt och mycket handlar om intern organisation. Och förhoppningen är att vi år 2023/24 när nästa strategi ska skrivas kan fokusera mer på hur vi exempelvis kan påverka omvärlden för att visionen ska bli verklighet.

Fokusområden för 2020-2024 är:

 • Studentinflytande och studenträttigheter

  • Stärkt studentinflytande och aktiv studentmedverkan

  • Rättvisa och rättssäkerhet

  • Agendasättande i studentpolitiken

 • Medlems- och föreningsutveckling

  • En demokratisk förening

  • Ett attraktivt medlemskap

  • Skapa förutsättningar för engagemang

  • Organisationskultur

Läs mer i dokumentet nedan.

Last updated