Historia

Göteborgsstudenterna har en lång historia av att fukta sina strupar i goda vänners lag. Men efter att i över 30 år levt inhyrda i olika lokaler kunde Kårhuset byggas 1932, då av Göteborgs Högskolas Studentkår (GHS).

Här kunde studenterna bäst de ville ”vattna krukväxterna med grogg och göda dem med aska”. Åtminstone enligt den kårhistoriska boken Etthundrafemtio terminer.

På 1960-talet gjordes en större tillbyggnad, med bland annat Stora hallen, där Endre Nemes monumentalmålning “Karyatider” hänger ovanför scenen. Förutom studentverksamhet har Stora hallen genom åren varit en uppskattad konsertlokal där många artister har uppträtt under åren. Stora hallen tjänstgjorde även under bl.a. 80-talet som lunchservering för många av stadens studenter.

GHS har sedan huset byggdes omformats till Filosofiska fakulteternas studentkår(FFS). I början av 1990-talet överläts ägandet av huset till Göteborgs universitet på grund av ekonomiska bekymmer i kåren, men kåren kvarstod som hyresgäster. Festverksamheten hade varit en viktig del i huset men upphörde till stor del i början på 2000-talet när Studs Restaurang AB gick i konkurs, den sista aktör som drev pubverksamhet i huset innan Kårkällar’n tog upp facklan hösten 2011. Vid det laget hade Göta studentkår bildats, en sammanslagning av FFS, SLUG och Haga studentkår och i Göta studentkår regi startades Kårkällar’n som nu driver puben i källaren och är behjälpliga vid övriga studentevenemang i huset.

Huset har varit, och är fortfarande, en viktig plats för studentkårs- och studentföreningsverksamheten i Göteborg. Bland annat har Göta studentkår, KonstKåren, Göteborgs universitets studentkårer och studentombuden sina kontor här, och flera föreningar använder husets lokaler för att hålla möten, repetera, göra uppträdanden eller anordna kalas.

Last updated