Föreningar och ekonomi - några tips på vägen

Behöver min förening ett eget bankkonto?

  • Vad är syftet med vår förening?

  • Kommer det finnas anledning för oss att hantera mycket pengar?

  • Hur många gånger per år kommer vi behöva hantera pengar?

Generellt kan sägas att om ni bara är en grupp studenter som vill göra roliga saker ihop eller tillsammans utbildningsbevaka och det enda ni planerar att göra med pengar handlar om att exempelvis äska pengar från Göta studentkår. Antagligen för fika eller för att söka ekonomisk stöttning för evenemang, så behöver ni troligen inte ett eget bankkonto. Utan när ni genomför evenemang så lägger någon ut med egna pengar, göt därefter en utläggsredovisning och lämnar sedan in kvitton till Göta studentkår och får summan utbetalt igen.

Har ni däremot planer på att arrangera evenemang med biljettförsäljning, få pengar från er institution eller annan utöver Göta studentkår, vill åka på resor tillsammans eller vad det nu kan vara så är det troligen bra att kunna hantera pengar på ett gemensamt konto snarare än att någon använder sitt privata för alla transaktioner.

För att skapa ett eget bankkonto till er förening krävs ett organisationsnummer. För att erhålla detta behöver ni kontakta skatteverket. Därför letar ni upp en bank där ni vill öppna ert föreningskonto, förslagsvis den bank med lägst avgifter. Att öppna ett nytt bankkonto kräver en hög engångskostnad, så ni behöver först spara ihop till detta, för att slippa lägga ut de pengarna själva. Själva bankkontot brukar sedan kosta runt 1 000 kr per år, till detta kan ni ansöka om verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidraget ligger på 500 kr/termin. Se mer under rubriken Verksamhetsbidrag.

Vill ni resonera med någon, så är det okej att ta kontakt med Göta studentkårs ekonomiansvarig.

Behöver vår förening bokföra alla våra transaktioner?

Enligt skatteverkets regler ska det företag eller förening som:

  • Värdet av föreningens tillgångar överstiger 1,5 miljoner kronor

  • Föreningen bedriver näringsverksamhet

  • Föreningen är moderföretag i en koncern

Det betyder att ni med största sannolikhet inte är bokföringsskyldiga. Göta studentkår är det på grund av att vi har tillgångar som är värda mer än 1,5 miljoner kronor.

Men därmed inte sagt att det är bra att föreningen för sig själv och sina medlemmar har koll på sina ekonomiska transaktioner. Men man behöver inte kunna bokföringsregler utan att på ett enkelt sätt föra en transaktionslista räcker långt. Klicka här och ladda ner en kopia av kalkylarket om du vill ha en enkel mall att använda dig av.

Behöver vi göra en budget?

Att skapa en budget är inte ett sätt att bli kontrollerad. Utan att få ett verktyg för att kunna planera sin ekonomiska situation. Men sedan vilka poster man gör en budget kring är helt och håller upp till föreningen. Men vart börjar man? Det beror lite på era förutsättningar men tänk såhär:

  • Vilka kostnader har vi och hur får vi då in pengar?

  • Vilka intäkter har vi och vad vill vi i så fall göra med dem?

Inte ovanligt att man har bägge förutsättningarna. Men skapa också budgetposter som ni vet vad dem betyder och är lätta att förstå. I kalkylarket som länkas till under föregående fråga finns förslag på budgetposter.

Last updated