Links

Föreningar och ekonomi - några tips på vägen

Behöver min förening ett eget bankkonto?

 • Vad är syftet med vår förening?
 • Kommer det finnas anledning för oss att hantera mycket pengar?
 • Hur många gånger per år kommer vi behöva hantera pengar?
Generellt kan sägas att om ni bara är en grupp studenter som vill göra roliga saker ihop eller tillsammans utbildningsbevaka, och det enda ni planerar att göra med pengar handlar om att exempelvis äska pengar från Göta studentkår för fika (verksamhetsbidrag) eller söka ekonomisk stöttning för evenemang så behöver ni troligen inte ett eget konto. Utan när ni genomför evenemang så lägger något ut för egna pengar, lämnar in kvitton till Göta och får utbetalt igen.
Har ni däremot planer på att arrangera evenemang med biljettförsäljning, få pengar från er institution eller annan utöver Göta studentkår, vill åka på resor tillsammans eller vad det nu kan vara så är det troligen bra att kunna hantera pengar på ett gemensamt konto snarare än att någon använder sitt privata för alla transaktioner.
Det finns då två sätt att göra det på:
 1. 1.
  Begär att få ett konto hos Göta studentkår (det innebär att ni får ett eget konto genom Göta studentkårs bankengagemang i Swedbank), för mer information ta kontakt med Göta studentkårs ekonomiansvarig
 2. 2.
  Om ni också är en registrerad ideell förening kan ni själva skapa ett engagemang i vilken bank ni vill
Vill ni resonera med någon, så är det okej att ta kontakt med Göta studentkårs ekonomiansvarig.

Behöver vår förening bokföra alla våra transaktioner?

Enligt skatteverkets regler ska det företag eller förening som:
 • Värdet av föreningens tillgångar överstiger 1,5 miljoner kronor
 • Föreningen bedriver näringsverksamhet
 • Föreningen är moderföretag i en koncern
Det betyder att ni med största sannolikhet inte är bokföringsskyldiga. Göta studentkår är det på grund av att vi har tillgångar som är värda mer än 1,5 miljoner kronor.
Men därmed inte sagt att det är bra att föreningen för sig själv och sina medlemmar har koll på sina ekonomiska transaktioner. Men man behöver inte kunna bokföringsregler utan att på ett enkelt sätt föra en transaktionslista räcker långt. Klicka här och ladda ner en kopia av kalkylarket om du vill ha en enkel mall att använda dig av.

Behöver vi göra en budget?

Att skapa en budget är inte ett sätt att bli kontrollerad. Utan att få ett verktyg för att kunna planera sin ekonomiska situation. Men sedan vilka poster man gör en budget kring är helt och håller upp till föreningen. Men vart börjar man? Det beror lite på era förutsättningar men tänk såhär:
 • Vilka kostnader har vi och hur får vi då in pengar?
 • Vilka intäkter har vi och vad vill vi i så fall göra med dem?
Inte ovanligt att man har bägge förutsättningarna. Men skapa också budgetposter som ni vet vad dem betyder och är lätta att förstå. I kalkylarket som länkas till under föregående fråga finns förslag på budgetposter.