Kommittéer

''Göta studentkårs syfte är att tillvarata, främja och bevaka sina representerade studenters intressen i utbildnings- och studiesociala frågor” (Göta studentkårs stadga 1:2).

Det finns en hel del olika sätt att engagera sig i Göta studentkår. Likaså finns det även olika tillvägagångssätt. Du kan engagera dig i allt ifrån föreningar, utskott, sektionsstyrelser till kommittéer. Så vad är då en kommittee? Vad är det för skillnad på en kommittee och en förening?

För att förenkla kan man kort sagt säga att en kommittee liknar en förenings verksamhet, som exempelvis en tillsatt styrelse och medlemsaktiviteter. Vad som skiljer dom åt är att en kommittee är utsedd av kårstyrelsen för att genomföra specifika intressefrågor i Göta studentkår. Kan vara allt från jämställdhet till fyrverkerier, från fest till havsbad (om Göta studentkår ägde en brygga vid kusten och bedrev badverksamhet).

Göta studentkår har i dagsläget två kommittéer: Pubkommittén som sköter pubverksamheten och Göta international Committee (GIC) som har hand om insparken och andra event för internationella studenter.

En kommitté är en arbetsgrupp utsedd av kårstyrelsen ämnad för beredning och genomförande av specifika intressefrågor i Göta studentkår. Varje kommitté har en egen uppdragsbeskrivning och budget som fastställs av kårstyrelsen. Kommittéer är en kårgemensam plattform för engagemang.

Kommittéers primära verksamhetsuppdrag är att i enlighet med Göta studentkårs mål, främja och ta tillvara medlemmarnas studiesociala engagemang där det finns. Kommittéer arbetar därför aktivt för att ge studenter sociala mötesplatser och inkluderande social samhörighet genom medlemsaktiviteter och studiesocial verksamhet.

Läs mer om kommittéers regler på nästa sida!

Last updated