SAKS

Sahlgrenska akademins Studentkår (SAKS) är studentkåren för alla som läser på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. SAKS är Göteborgs universitets näst största studentkår, sett till antal representerade studenter, efter Göta studentkår.

Organisation

Sahlgrenska akademins Studentkår är en demokratiskt uppbyggd organisation, där all makt utgår från dig som är kårmedlem. SAKS organisatoriska struktur liknar därför på många sätt den som Göta studentkår har med fullmäktige som högst beslutande organ, kårstyrelsen samt råd och utskott som väljs av fullmäktige.

Historia

Sahlgrenska akademins Studentkår bildades 2010 som en sammanslagning av tre studentkårer: Hälsovetenskapliga studentkåren vid Göteborgs universitet (HVS), Medicinska föreningen i Göteborg (MFG) och Odontologiska föreningen i Göteborg (OF).

Last updated