GFS

Göteborgs förenade studentkårer (GFS) är ett samarbetsorganisation för Göteborgs fem studentkårer. Göta studentkår, Sahlgrenska akademins studentkår (SAKS), Konstkåren. Handelshögskolans i Göteborg Studentkår (HHGS) och Chalmers studentkår där varje kår har ett mandat och en suppleant.

GFS vision: ”Med en stark enad röst för Göteborgs studenter påverkar GFS ständigt studiesociala frågor för en bättre tillvaro.”

GFS består av ett presidium, en ordförande och en vide ordförande, vars uppdrag är att sammanställa kårernas åsikter för att sin tur föra dessa vidare till kommunala och regionala aktörer. Genom att samlas i en enad röst gentemot staden och regionens politiker, företag och andra aktörer som rör studentlivet ser GFS till att livet blir lite bättre för studenter år för år.

Den viktigaste frågan för GFS är studentbostäder men andra frågor som också är högt upp på agendan är regler kring alkoholservering för studentorganisationer, kollektivtrafik och stadsbyggnad. GFS har även startat upp projektet GBG7000+ vars mål är att det byggs minst 7000 studentbostäder till året 2026.

GFS är även med och stiftar tre olika stiftelser, SGS studentbostäder, Folkuniversitetet i Västsverige och RISH. Som medstiftare tillsätter GFS styrelseledamöter studentrepresentanter i de tre stiftelsernas styrelser vilket gör att studenternas röst gör sig hörd i alla tre stiftelser.

GFS, tillsammans med Göta studentkår, Chalmers studentkår Företagsgrupp AB och Sahlgrenska Akademins studentkår (SAKS), är de även ägare av koncernen Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB (GSF AB).

Genom GFS driver Göta studentkår frågor mot Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen angående studenters situation. Bland annat gällande Bostad, sjuk-/tandvård och kollektivtrafik. Huvudfokus är att förbättra studenters förutsättningar i staden Göteborg.

Last updated