Links

GFS

GFS är en samarbetsorganisation för Göteborgs fem studentkårer. Göta studentkår, Sahlgrenska akademins studentkår (SAKS), Konstkåren. Handelshögskolans i Göteborg Studentkår (HHGS) och Chalmers studentkår.
GFS vision: ”Med en stark enad röst för Göteborgs studenter påverkar GFS ständigt studiesociala frågor för en bättre tillvaro.”
Genom GFS driver Göta studentkår frågor mot staden och regionen angående studenters situation. Bland annat gällande Bostad, sjuk-/tandvård och kollektivtrafik. Huvudfokus är att förbättra studenters förutsättningar i staden Göteborg.
Kontaktvägar
Hemsida
Mejl, ordförande
Mejl, vice ordförande