Om Studenternas hus

Göta studentkårs organisation utgår från Studenternas hus på Götabergsgatan 17 i Göteborg.

I Studenternas hus finns idag en mängd utrymmen som är avsedda för studentverksamhet. Exempel på dessa är en kårpub, studieplatser, bokhandel för studentlitteratur samt förråd och tillhåll för föreningar.

Intentionen med Studenternas hus är att lokalerna ska finnas för alla studenter oavsett studentkår. Att just Göta studentkår har fått möjligheten att vara den studentkår som upplåter lokalen har troligtvis med tradition att göra (det var Göta studentkårs föregångare Filosofiska fakultetens studentkår som tidigare ägde huset) men även för att Göta studentkår är den största av studentkårerna.

Göteborgs universitet tillsammans med studentkårerna men också Göteborgs stad vill ha ett levande studentliv, men lokaler att arrangera större sociala event i finns tyvärr inte i mängder. I Studenternas hus finns det möjligheter i form av lokaler för både större och mindre sammankomster samt tillgång till bland annat kök för att laga mat och scen för att kunna uppträda. Göta studentkår välkomnar varmt alla typer av studentengagemang i huset!

Vilka finns i Studenternas hus?

Last updated