Styrelsen

Namn

Uppdrag

Mail

Siri Larsson

Ordförande

samsek@gota.gu.se

Viktor Sjödahl

Vice ordförande

vice.samsek@gota.gu.se

Angelina Lundquist

Utbildningsbevakningsansvarig

utbildning.samsek@gota.gu.se

Agnes Nyberg

Studiesocialt ansvarig

studiesocialt.samsek@gota.gu.se

Emanuel Magnil

Arbetsmiljöansvarig

shamo.samsek@gota.gu.se

William Söderling

Arbetsmarknadsansvarig

arbetsmarknad.samsek@gota.gu.se

Sofia Carlström

Kommunikationsansvarig

kommunikation.samsek@gota.gu.se

Hedvig Hansson

Studentpolitiskt ansvarig

studpol.samsek@gota.gu.se

Last updated