Donationen Studenternas hus

I samband med att Göteborgs universitet i april 2016 sålde Studenternas Hus upprättades Donationen Studenternas Hus. Med de medel som inkom i samband med försäljningen avser Göteborgs universitet att utveckla Studenternas Hus till ett innovativt och levande studentcentrum, en mötesplats för alla studenter.

Vem kan söka pengar ur donationen?

Enskilda kårföreningar och andra studentsociala aktiviteter med anknytning till studentkårernas verksamhet kan ansöka om och få stöd från donationen.

Initiativ som riktar sig till en bred målgrupp studenter prioriteras, detta för att de medel som utbetalas ska komma så många som möjligt till lags.

Ansökan till donationen ska innehålla:

  • Vilken/vilka som ansöker om medel

  • Kontaktperson (ansvarig för ansökan)

  • Vilken studentkår som ansökande tillhör

  • Beskrivning av ändamål

  • Förväntad målgrupp (inkl. uppskattat antal)

  • Bifogat budgetunderlag

Bidrag utgår inte till att bekosta alkohol.

Studenternas Hus fonden

För att fakturera donationen kan ni ta hjälp av ekonomiansvarig. För att läsa mer om hur det går till, gå in här.

Last updated