Links

Donationen Studenternas hus

I samband med att Göteborgs universitet i april 2016 sålde Studenternas Hus upprättades Donationen Studenternas Hus. Med de medel som inkom i samband med försäljningen avser Göteborgs universitet att utveckla Studenternas Hus till ett innovativt och levande studentcentrum, en mötesplats för alla studenter.
Vem kan söka pengar ur donationen?
Enskilda kårföreningar och andra studentsociala aktiviteter med anknytning till studentkårernas verksamhet kan ansöka om och få stöd från donationen.
Initiativ som riktar sig till en bred målgrupp studenter prioriteras, detta för att de medel som utbetalas ska komma så många som möjligt till lags.
Ansökan till donationen ska innehålla:
  • Vilken/vilka som ansöker om medel
  • Kontaktperson (ansvarig för ansökan)
  • Vilken studentkår som ansökande tillhör
  • Beskrivning av ändamål
  • Förväntad målgrupp (inkl. uppskattat antal)
  • Bifogat budgetunderlag
Bidrag utgår inte till att bekosta alkohol.
Policy för utdelning av medel från donationen Studenternas Hus.pdf
80KB
PDF
Policy för utdelning av medel från Donationen Studenternas hus
Bil 1 Studenternas Hus - donationshandling (E2016-695).pdf
39KB
PDF
Donationshandling - Studenternas hus