Vilka arbetar på Göta studentkår?

Göta studentkår har fyra heltidsanställda tjänstemän – personalen. Personalen arbetar med de mer administrativa arbetsuppgifterna i organisationen, och agerar som ett verksamhetsstöd till de förtroendevalda.

Eftersom personalen är anställda arbetar de vanligen kvar i organisationen över längre tidsperioder än de förtroendevalda. Personalen bidrar därför med kontinuitet och kompetens till Göta studentkår.

Ekonom

Ansvarar för ekonomihanteringen på Göta studentkår, betalar ut löner, hanterar redovisning och fakturahantering, gör bokslut. Ekonomiskt ansvar för organisationen ligger dock hos firmatecknare.

Studenternas Hus

Emelie Lundbäck

Kommunikatörer

Ansvarar för strategisk och operativ kommunikation. Arbetar med Göta studentkårs varumärke, sociala medier, grafiskt material och hemsidan.

Studenternas Hus

Patrik Karlsson Isabella Calla Kjellin

Organisationssamordnare

Ansvarar för projektledning, uppföljning och samordning. Arbetar med styrdokument, beslutsuppföljning, protokollförande, handlingar och övriga administrativa uppgifter. Även personuppgiftshantering, arkiv.

Studenternas Hus

Anneli Arohlén

Kanslist

Bemannar Göta studentkårs expedition, ansvarar för expeditionsmejlen, medlemsfrågor och lokalbokningar på Studenternas Hus.

Studenternas Hus

Anna Hagström

Last updated