Links

Vilka arbetar på Göta studentkår?

Göta studentkår är Sveriges näst största studentkår och representerar ca 20 000 studenter, med det sagt, Göta är stort i relation till de flesta kårerna i Sverige. Göta studentkår har fyra heltidsanställda tjänstemän, dessa är anställda av kårstyrelsen som har arbetsgivaransvar för dessa. Till skillnad från arvoderade så arbetar de kvar över flera år vilket gör att de har bra koll på hur organisationen har förändrats över tid, men de har inga mandat att fatta beslut. De kan dock lägga fram förslag till kårstyrelsen, som sedan beslutar efter underlaget.
Ekonom
Ansvarar för ekonomihanteringen på Göta studentkår, betalar ut löner, hanterar redovisning och fakturahantering, gör bokslut. Ekonomiskt ansvar för organisationen ligger dock hos firmatecknarna.
Studenternas hus
Emelie Lundbäck
Kommunikatör
Ansvarar för strategisk och operativ kommunikation. Arbetar med Göta studentkårs varumärke, sociala medier, grafiskt material och hemsidan.
Studenternas hus
Patrik Karlsson
Organisationssamordnare
Ansvarar för projektledning, uppföljning och samordning. Abetar med styrdokument, beslutsuppföljning, protokollförande, handlingar och övriga administrativa uppgifter. Även personuppgiftshantering, arkiv.
Studenternas hus
Anneli Arohlén
Kanslist
Bemannar Göta studentkårs expedition, ansvarar för expeditionsmejlen, medlemsfrågor och lokalbokningar på Studenternas hus.
Studenternas hus
Anna Hagström