Utskott på Samsek

Vad gör ett utskott?

Utskott är en sektionsgemensam plattform för engagemang. Den student som vill engagera sig kan ansöka hos sin sektionsstyrelse om att starta upp ett utskott. Ett utskott har i uppdrag att genomföra en särskild verksamhet. Det kan handla om att utskottet ska anordna fester eller särskilda evenemang, bedriva sportverksamhet eller arbeta inom något som angår utbildningsbevakning.

Om du är intresserad av att starta ett nytt utskott så är det bara att skicka ett mejl till vice.samsek@gota.gu.se för att komma igång.

Last updated