Arbetsordningar

Det ska finnas en arbetsordning för varje instans av Göta studentkår; såsom fullmäktige, kårstyrelsen, sektionerna och så vidare. Den ska ange direktiv om vad organet ska göra, samt tillvägagångssätt, eventuella tidsplaner och delegeringar till individer. En arbetsordning liknar en uppdragsbeskrivning, men reglerar hur en ett grupp (ett organ) ska arbeta istället för en enskild person.

Dokument kommer!

Last updated