Inträde

Här finner du hur gammal man måste vara, hur det fungerar med kårlegetimation och kostnad. Är du inte medlem i kåren finner du även info om enda sättet du kan komma in på.

Du måste ha fyllt 18 år för att besöka Kårkällar'n. Du måste ha med dig både vanlig legitimation och kårlegitimation (du hittar din kårlegetimation i Mecenatappen). Krav på kårmedlemskap är ett villkor för serveringstillstånd och alltså inte förhandlingsbart i dörren.

Last updated