Ledamot i valnämnden

Att vara ledamot i valnämnden innebär inte att du behöver vara en del av Göta studentkårs dagliga arbete, men att bereda valet för de som ska vara ledamot i fullmäktige. För att kunna bereda valen kan det vara bra att känna till en del om Göta studentkår. Här nedan presenterar vi således lite matnyttig information för den som ska vara ledamot i valnämnden.

Götas struktur

Som ledamot i valnämnden kan det vara bra att förstå hur Göta studentkår fungerar, och det är nog ingen som helt och hållet har koll på precis alla delar. Men vi tycker det är bra att läsa den här artikeln och kanske även andra artiklar under samma huvudrubrik om du vill förstå mer.

Styrdokument

I en organisation som består av medlemmar så finns det alltid anledning att ha vissa överenskommelser om hur organisationen vill vara, ska bete sig mot varandra, och hur arbetet ska genomföras. Det formuleras ofta i det som kallas styrdokument. Nedan redogör vi för de dokument som vi tycker är viktigast för dig i din roll som ledamot i valnämnden. Men det finns sedan ett antal dokument till som du exempelvis kan hitta på vår hemsida.

Stadgan

En av de saker som definierar en ideell förening är att medlemmarna har antagit stadgar. Stadgar kan beskrivas som föreningens regler. I stadgan regleras många olika delar och du kan läsa hela stadgan här.

  • Kap. 1 Allmänt

  • Kap. 2 Medlemskap

  • Kap. 3 Fullmäktige

  • Kap. 4 Val till fullmäktige

Kommer mer info här

Andra relevanta styrdokument

Mötesstruktur

Som ledamot i valnämnden så tillhör såklart möten en del av nödvändigheterna. Hur ett möte ska gå till beror väldigt mycket av personerna som deltar. Hur just valnämnden lägger upp sina möten är helt och håller upp till er. Men i en medlemsorganisation kan det också vara viktigt att medlemmarna vet hur vissa beslutande möten går till, samt när dem är och vad som beslutas. Därför finns vissa formalia kring just möten angivna i våra styrdokument. Och vi har samlat lite övergripande information om möten och mötesteknik inom Göta studentkår här.

Kommunikation

För sig som sitter i valnämnden kan det vara bra att läsa artiklarna om:

Last updated