Inspark på Utsek

På Utbildningsvetenskapliga sektionen (Utsek) arrangeras insparken i tätt samarbete med de föreningar som är verksamma vid sektionen. De tre föreningar som är med och arrangerar Pedagogens inspark är P6, Lol6 och Peaches.

Förutom arbetskraft och phaddrar från dessa tre föreningar deltar också ett antal civilphaddrar, d.v.s. äldre studenter som inte tillhör någon förening. Insparken arrangeras både på hösten och våren.

Huvudansvariga, förutom sektionsstyrelsen är de för varje inspark tillsatta insparkskoordinatorerna, som på Utsek även kallas gudphaddrar. De är mellan 3-5 i antal och har huvudansvar för att alla aktiviteter genomförs. Vanligtvis sker det aktiviteter 5-6 dagar i veckan, under två veckor i början av våren, och under tre veckor i början av hösten.

Last updated