Äskningar

Begreppet äska betyder "be om pengar" och är ett begrepp som Göta studentkår sedan gör till ett substantiv som vi böjer och kallar för äskningar. Vi vet att detta är helt inkorrekt, men ett begrepp som nu är inarbetat.

Vad det betyder är att föreningar med föreningsstatus och organ inom Göta studentkår kan be om pengar.

Läs mer om processerna här:

Last updated