Verksamhetsbidrag

Föreningar som har status som central kårförening, sexmästeri eller sektionsförening har rätt att söka verksamhetsbidrag.

Klicka här för att ansöka om verksamhetsbidrag.

Efter att föreningen skickat in ansökan kommer beslut fattas, det är sedan möjligt för föreningen att löpande lämna in kvitton under terminen. Men när terminen är slut förfaller kvarvarande belopp och föreningen får söka nytt verksamhetsbidrag för den termin som sedan börjar.

I samband med beviljad ansökan skickas ett mejl till föreningens mejladress med länk till formulär för att redovisa kvitton. I formuläret anges redovisning av samtliga kvitton som man önskar få ersättning för. Kvitton som är i fysisk form, alltså i pappersformat från t.ex. ICA och Hemköp, ska lämnas in i Göta studentkårs expedition. Först behöver du ta kort på dem och ladda upp dem digitalt i formuläret. Men själva fysiska kvittot behöver fortfarande lämnas in till expeditionen. Digitala kvitton, alltså som du som person fått i digital form via mail eller sms från där inköp gjorts, ska bifogas digitalt i formuläret.


[EL1]Radera (

[EL2]Radera )

Last updated