Links

Verksamhetsbidrag

Föreningar som har status som central kårförening, sexmästeri eller sektionsförening har rätt att söka verksamhetsbidrag.
Efter att föreningen skickat in ansökan kommer beslut fattas, det är sedan möjligt för föreningen att löpande lämna in kvitton under terminen. Men när terminen är slut förfaller kvarvarande belopp och föreningen får söka nytt verksamhetsbidrag för den termin som sedan börjar.
I samband med beviljad ansökan skickas ett mejl till föreningens mejladress med länk till formulär för att redovisa kvitton. I formuläret anges redovisning av samtliga kvitton som man önskar få ersättning för. Kvitton som är i fysisk form, alltså i pappersformat, ska lämnas in i Göta studentkårs expedition, medan digitala kvitton (alltså som du som person fått i digital form från där inköp gjorts) ska bifogas digitalt i formuläret.